Четвъртък 22, Октомври 2020г.

ЕКИПИ ПО СГРАДИ И ГРУПИ 

 

СГРАДА ДЕТСКА ЯСЛА :

ГРУПА "РОЗА " : МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ : Мария Ташева, Веска Хърсева, Нина Динева, Живка Пенева

                            ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Минка Пеева

ГРУПА "ТЕМЕНУЖКА" : МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ : Елена Петрова, Бафар Юсуф, Мима Канева

                                      ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Русалина Анастасова

2-РА "А" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Галина Делчева, Нина Йотова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Тодорка Момчилова

2-РА "Б" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Катя Борисова, Ангелина Братанова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Пенка Янкова

СГРАДА ДЕТСКА ГРАДИНА :

1-ВА "А" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Румяна Шереметова, Снежана Георгиева

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Румяна Апостолова

1-ВА "Б" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Йорданка Богданова, Марина Христозова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Маргарита Жекова

3-ТА "А" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Здравка Камбурова, Анета Нойкова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Христина Христова

3-ТА "Б" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Елица Делчева, Ваня Жекова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Ганка Делчева

4-ТА "А" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Лина Бояджиева, Венета Палазова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Милена Александрова

4-ТА "Б" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Соня Добрева-Димитрова, Ваня Николова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Райна Хараланова

ГРУПА ГР. МЕРИЧЛЕРИ : УЧИТЕЛИ : Елена Василева, Христина Делчева

                                         ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ : Маргарита Иванова - 1/2, Галина Пеева - 1/2

Сподели: