Понеделник 27, Март 2023г.

ЕКИПИ ПО СГРАДИ И ГРУПИ 

 

СГРАДА ДЕТСКА ЯСЛА :

ГРУПА "РОЗА " : МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ : Мария Ташева, Петранка Петкова

                            ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Минка Пеева, Жулиета Маркова

ГРУПА "ТЕМЕНУЖКА" : МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ : Даниела Лозева, Мима Канева

                                      ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Русалина Анастасова, Пенка Янкова

3-ТА "А" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Галина Делчева, Нина Йотова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Яна Кръстева

3-ТА "Б" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Петя Сиракова, Ангелина Братанова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Теодора Делчева

СГРАДА ДЕТСКА ГРАДИНА :

1-ВА "А" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Зорница Костуркова, Кремена Димова

                                ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Милена Александрова

1-ВА "Б" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Соня Кирилова Добрева-Димитрова, Ваня Жекова

                                ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Райна Хараланова

2-РА "А" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Виктория Маджарова, Снежана Георгиева

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Румяна Апостолова

2-РА "Б" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Венета Палазова, Ивелина Близнакова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Ганка Делчева

4-ТА "А" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Женя Александрова, Анета Нойкова

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Христина Христова

4-ТА "Б" ГРУПА : УЧИТЕЛИ : Ваня Николова, Виктория Мъсърлиева

                             ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ : Весела Христова

ГРУПА ГР. МЕРИЧЛЕРИ : УЧИТЕЛИ : Лидия Кораменова, Искра Хубенова

                                         ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ : Маргарита Иванова - 1/2, Галина Пеева - 1/2

Сподели: