Понеделник 26, Февруари 2024г.

СЧЕТОВОДИТЕЛ : Здравка Начева - 1/2

ЗАС : Ира Николова - ДГ

         Живка Петрова - ДЯ

         Маргарита Иванова - 1/2 - гр. Меричлери

ГОТВАЧИ : Милена Иванова

                  Милена Делчева

                  Марияна Маринова - 1/2

ПОМОЩНИК-ГОТВАЧИ : Дияна Шопова

                                        Антоанета Гикова

                                        Пенка Желева

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ : Румяна Апостолова

                                                 Ганка Делчева

                                                 Теодора Делчева

                                                 Пенка Янкова

                                                 Христина Христова

                                                 Весела Сандармова-Колева

                                                 Милена Александрова

                                                 Райна Хараланова

                                                 Маргарита Иванова - 1/2

                                                 Марияна Маринова - 1/2

                                                 Минка Пеева

                                                 Русалина Анастасова

                                                 Недялка Георгиева

                                                 Жулиета Маркова

                                                 Жанета Малчева

                                                 Яна Кръстева

                                                 Донка Колева - по Проект  BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СГРАДИ, ОГНЯР : Живко Желязков

                                                                              Колю Николов

ЗАВЕЖДАЩИ  ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ : Звезделина Иванова - ДГ

                                                                     Бахар Юсуф - ДЯ, група гр. Меричлери

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ : Мария Тешева

                                              Петранка Петкова

                                              Мима Канева

                                               Даниела Лозева

                                               Тянка Григорова

                                               Емилия Канева

 

Сподели: