Понеделник 26, Февруари 2024г.

ДИРЕКТОР : Веска Гочева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ :

СТАРШИ УЧИТЕЛИ : Нина Йотова

                                  Венета Палазова      

                                  Соня Добрева-Димитрова

                                  Ваня Николова

                                  Петя Сиракова

                                  Галина Делчева                                                         

                                  Снежана Георгиева

                                  Анета Нойкова

                                  Виктория Мъсърлиева

УЧИТЕЛИ : Виктория Маджарова

                   Анета Нойкова

                   Зорница Костуркова

                   Ваня Жекова

                   Ивелина Близнакова

                   Кремена Димова

                   Петя Сиракова                 

                   Искра Хубенова

                   Лидия Кораменова

СТАРШИ УЧИТЕЛ МУЗИКА : Недялка Минчева

ЛОГОПЕД : Лилия Стоянова

ПСИХОЛОГ по Проект  BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование": Таня Гьокова

                 

        

                         

Сподели: