Сряда 28, Септември 2022г.

ДИРЕКТОР : Веска Гочева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ :

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ : Йорданка Богданова

СТАРШИ УЧИТЕЛИ : Лина Бояджиева

                                  Венета Палазова      

                                  Соня Добрева-Димитрова

                                  Ваня Николова

                                  Петя Сиракова

                                  Галина Делчева

                                  Нина Йотова

                                  Румяна Шереметова

                                  Снежана Георгиева

                                  Ангелина Братанова

                                  Ирина Костадинова-Николова

УЧИТЕЛИ : Елица Делчева

                   Анета Нойкова

                   Марина Христозова

                   Ваня Жекова

                   Николинка Милкова

                   Виктория Мъсърлиева

                   Петя Сиракова

                   Ирина Костадинова-Николова

                   Искра Хубенова

                   Лидия Кораменова

СТАРШИ УЧИТЕЛ МУЗИКА : Недялка Минчева

ЛОГОПЕД : Лилия Стоянова

ПСИХОЛОГ : Таня Гьокова

                 

        

                         

Сподели: